Aanmelden kinderen

De aanmeldtermijn voor kinderen is helaas verstreken. Volgend jaar kunnen jullie weer meedoen met KVW 2023!